Interim markt voor juristen trekt aan

Nederland telt inmiddels ruim 1 miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en dat aantal blijft stijgen volgens het CPB. Ook de juridische markt doet volop aan deze ontwikkeling mee. Zowel in de advocatuur als in het bedrijfsleven wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van interim juristen. Officiële statistieken zijn mij hiervan niet bekend, maar bij ZumpolleVanderStoel (en wij menen toch wel een graadmeter voor de markt te zijn) merken wij de afgelopen jaren dat het aantal interim opdrachten drastisch is gestegen. Ook het aantal interim juristen lijkt te stijgen en wij horen geregeld dat juristen in vaste functies overwegen te gaan interimmen als ze bij ons komen sparren over hun toekomst. In deze blog een aantal beschouwingen over de juridische interim markt.

Interimmer begint jonger

Een ontwikkeling die ons bij ZumpolleVanderStoel opvalt is dat we juristen steeds eerder in hun carrière zien gaan interimmen. Voorheen zag je dat juristen na ongeveer 10 jaar aan een interim loopbaan begonnen, vaak min of meer noodgedwongen: de vaste baan viel niet meer met zorgtaken te verenigen of omdat de vaste baan geen doorgroei meer kon bieden. De afgelopen jaren is de keuze voor interimmen doorgaans een positieve: bij de huidige generatie juristen sluit interimmen beter aan op ambities en verwachtingen van het leven. Zij zien het werkende leven als een aaneenschakeling van korte en middellange “projecten”.

Advocatuur en de flexibele schil

In de advocatuur is het inzetten van een flexibele schil bij veel kantoren redelijk normaal geworden. Piekbelasting, grote en schaalbare boekenonderzoeken, collectieve procedures, onderbezetting door de krappe juridische arbeidsmarkt, vervanging bij zwangerschapsverloven dan wel het inhuren van specifieke specialisaties zijn vaak voorkomende motieven bij de inzet van de flexibele schil. Enkele grote kantoren proberen de flexibele schil zelf te managen, maar veelal worden ook bureaus als ZumpolleVanderStoel gevraagd de interim jurist te vinden.

Uit een recent Altman Weil onderzoek blijkt dat 70% van de Amerikaanse advocatenkantoren het inzetten van “contract lawyers”  als een permanent gegeven ziet. In Nederland zal dat zeker bij de grotere kantoren niet anders zijn is onze beleving.

Wat overigens opvalt is dat advocatenkantoren die nog niet of weinig gebruik maken van een flexibele schil, in toenemende mate druk krijgen vanuit hun eigen laag met medewerkers dat zij de werkdruk niet meer aankan of niet meer pikt.

Bedrijfsleven doet het al jaren

Interim juristen worden al jaren ingehuurd door het bedrijfsleven. Grote (tijdelijke) projecten, onderbezetting en vervanging bij verloven zijn de vaakst gehoorde motieven voor de inhuur van een interim jurist. Het detacheren van advocaten op tijdelijke basis door advocatenkantoren bij hun cliënten lijkt wat af te nemen omdat de advocatenkantoren vaak de handjes zelf nodig hebben en de opbrengst van een detachering vaak niet in verhouding staat tot de omzet die op kantoor gerealiseerd kan worden. Wat ook opvalt is dat in toenemende mate de general counsels de inzet van interim juristen als een methode zien om de kosten van hun advocatenkantoren te beteugelen.

Advocatenkantoren betalen beter

De tariefstelling per interimmer en per opdracht verschilt. In het algemeen kan gezegd worden dat de advocatuur bereid is de interim jurist meer te betalen dan het bedrijfsleven. Dat is ook niet onlogisch, omdat in de advocatuur de interim jurist fee earner is en de kosten meer dan gedekt worden door de gerealiseerde omzet. In het bedrijfsleven is de interim jurist -onaardig gezegd- een kostenpost. In de advocatuur zien wij doorgaans tarieven van interim juristen van tussen de € 100 en € 200 per uur (exclusief bemiddelingsmarge). In het bedrijfsleven zien wij vaak de tarieven variëren van € 80 tot € 175 per uur. Uiteraard zijn er vele aspecten die het tarief nader kunnen beïnvloeden, zoals de schaarste in een bepaald expertisegebied, de duur van de opdracht, de zwaarte van de opdracht (de tijdelijke vervanging van een zware General Counsel bijv. heeft uiteraard een hoger prijskaartje) en  het aantal uren per week dat de interimmer beschikbaar moet zijn.

Afrondend

De interim jurist in het bedrijfsleven of de advocatuur is een normaal verschijnsel geworden waar in toenemende mate een beroep op wordt gedaan. Het aanbod van interim juristen groeit ook. Voor een startende interim jurist is de eerste opdracht vaak de grootste uitdaging. Daarna zie je interim juristen eigenlijk nauwelijks op “de bank” zitten en volgen de opdrachten elkaar vaak naadloos op.

Over de auteur: Scipio van der Stoel is al meer dan 11 jaar headhunter voor ervaren juristen en fiscalisten. Daarvoor lang advocaat en managing partner geweest bij grote kantoren. Klankbord voor managing partners, general counsels, tax directors en overig senior management. Lang track record van succesvolle bemiddelingen voor advocatenkantoren en (internationale) bedrijfsleven. Van legal counsel tot general counsel, van advocaat- medewerker tot partner.  Scipio is telefonisch bereikbaar op 06-53319512 of per mail op scipio@zumpollevanderstoel.nl