Het valt mij en mijn collega’s in onze geregelde gesprekken met advocaten op, dat het opnemen van een sabbatical weer helemaal trending is. Na een aantal jaren bikkelen in de praktijk een paar continenten bezoeken gedurende enkele maanden, een voetreis maken, vrijwilligerswerk doen in Nepal, of een periode quality time hebben met het gezin, zijn  vaak voorkomende thema’s die wij horen van advocaten die hun sabbatical plannen.

De Advocatie wijdt er zelfs een hele rubriek aan: http://www.advocatie.nl/pb/reizen . Prachtige verhalen om te lezen.

Past bij generatie

Er wordt veel geschreven over generatie Y. Het opnemen van een sabbatical past zeker bij het denkpatroon dat deze generatie door de kenners wordt toegedicht. Werk en privé lopen bij generatie Y vaak door elkaar. Ze zijn niet vies van hard werken, maar stellen hun vrijheid zeer op prijs. Ze zijn ook onafhankelijk van geest. Na 5 jaren beulen op de Zuidas moet 6 maanden backpacken door Azië en Zuid-Amerika gewoon tot de mogelijkheden behoren… En geef ze eens ongelijk. Er bekruipt mij altijd een gevoel van jaloezie als ik de enthousiaste verhalen hoor over de opgenomen sabbatical.

Hoog conjunctuur eigen

Overigens denk ik dat sabbaticals niet alleen maar een generatie kwestie zijn. Het is een fenomeen dat past bij de hoog conjunctuur waar onze economie zich nu in bevindt. Ook gedurende eerdere economische hoogtijden werden vaker sabbaticals opgenomen dan in barre economische tijden. Men durft zich dan eerder financieel gezien een sabbatical te veroorloven en de juridische arbeidsmarkt laat het dan ook toe. Geen benauwdheid, mogelijkheden te over!

Modern werkgeverschap

Mij is bekend dat diverse (grote) advocatenkantoren sabbaticals faciliteren. Soms geformaliseerd, soms per geval. Ook voor partners zijn er vaak mogelijkheden om na een aantal jaren partnerschap een ‘sabbatical leave’ op te nemen. Er zijn zelfs kantoren die hun partners dat verplichten.

Naar mijn mening past het een moderne werkgever om hierover na te denken en sabbaticals te faciliteren. Bij voorkeur proactief. Wat wij horen is van met name de advocaten uit de generatie Y dat zij zich in hun voornemens om een sabbatical op te nemen niet laten weerhouden door al dan niet goedkeuring van hun kantoor. Ze gaan toch wel, en als het niet gefaciliteerd wordt, vinden ze in deze krappe juridische arbeidsmarkt na terugkomst toch wel een baan in de advocatuur dan wel het bedrijfsleven, of gaan een poosje interimmen.

Eigentijdse arbeidsvoorwaarden

Een voordeel  van het op voorhand opstellen van sabbatical-beleid is dat dit bijdraagt tot een beeld van  modern werkgeverschap  Daarnaast ontstaat er duidelijkheid over de spelregels (aantal jaren gewerkt hebben, de periode, de halve sectie moet niet gelijktijdig in Nieuw Zeeland of Australië zijn) en is het een bespreekbaar onderwerp geworden.

Aan te raden is verder dat partners niet langer  zuur reageren op het plan van een sabbatical van een medewerker. Vaak horen wij dat een dergelijke reactie funest is voor de toekomstige binding aan kantoor.

Aantoonbaar energieker

Andere overwegingen om een sabbatical te faciliteren is dat het heel goed is voor advocaten om -na een aantal jaren van hard werken en veel druk- op te frissen, opnieuw op te laden en nieuwe inspiratie op te doen.  In een onderzoek over sabbaticals las ik dat maar liefst 73 procent van de pool van ondervraagden aangaf  dat ze gemotiveerder zouden zijn als hun werkgever sabbaticals aanbood; het merendeel van de werknemers dat terugkwam van een sabbatical voelde zich volgens dit onderzoek energieker dan daarvoor.

Kwestie van HR planning

Je zou zelfs kunnen beweren dat de advocatuur bij uitstek een bedrijfstak is die sabbaticals zou kunnen faciliteren indien de (human) resource planning daarmee rekening houdt. Ook de flexibele schil die vele kantoor inmiddels hebben gecreëerd kan uitkomst bieden.

En ja, je loopt het risico dat een advocaat met al die nieuwe frisse ideeën in zijn of haar hoofd, dan tot de conclusie komt dat hij of zij liever op een andere plek wil werken. Maar was  die conclusie anders ook niet op enig ander moment bereikt?

Proactief mee omgaan en gemotiveerde advocaten

In deze tijden van economische voorspoed en krapte op de advocatuurlijke arbeidsmarkt zullen advocatenkantoren steeds vaker met verzoeken om een sabbatical worden geconfronteerd. Mijn advies aan advocatenkantoren is om hier niet krampachtig mee om te gaan en sterker nog, proactief op deze behoefte in te spelen. Dit verhoogt de motivatie van de advocaten en de “corporate pride” om bij een kantoor te werken dat meegaat met zijn tijd.

Aan advocaten die over een sabbatical nadenken zou ik aanraden om hun droom te verwezenlijken nu er in het huidige tijdsgewricht mogelijkheden voor zijn en vooral te genieten (zoveel sabbaticals heb je niet in je leven) en zeer gemotiveerd terug te komen bij hun kantoor, dan wel inspiratie op te doen voor een volgende loopbaanstap.