De Coronacrisis hakt er in. Ook bij advocatenkantoren. De transactiepraktijk ligt op zijn gat. Zittingen gaan niet door. Cliëntencontact kan alleen maar digitaal. Zo kunnen we natuurlijk nog even doorgaan met somber zijn. Maar laten we niet alleen maar doemdenken. Waar gaan er straks kansen ontstaan voor de advocatuur in een economie/samenleving die weer gaat opkrabbelen.

In willekeurige volgorde wat gedachten hierover en ik zou het leuk vinden als dat aangevuld zou kunnen worden met de visie van anderen:

1.           Arbeidsrecht: Lijkt voor de hand te liggen dat deze crisis gaat leiden tot diverse reorganisaties (zodra de NOW regeling tot een einde is gekomen). Ook de uitleg van de NOW regeling zelf kan extra werk leiden voor de advocatuur.

2.        Insolventie/restructuring/ bestuurdersaansprakelijkheid/5 voor 12/ distressed M&A/herfinancieringen :   Het lijkt onvermijdelijk dat er een hausse aan (dreigende) faillissementen aankomt waar advocaten vanuit diverse invalshoeken bij betrokken zullen zijn.

3.           Vastgoedrecht: Een stortvloed van huurrechtelijk kwesties lijkt onvermijdelijk en is al aan de gang. De liquiditeitskrapte bij veel huurders zal leiden tot menig discussie met verhuurders. Ook worden er veel bouwgeschillen verwacht. Projecten zijn vertraagd en zullen soms tegen hogere kosten worden opgeleverd aldus het FD. De vraag zal zijn wie daar voor moet gaan opdraaien.

4.           Staatssteun/mededingingsrecht: De overheid gooit alles in de strijd om de economie te redden waarbij soms de mededingings- en/of staatssteunregels opzij worden gezet en dit zal ongetwijfeld post Corona tot diverse vragen aanleiding geven op deze rechtsgebieden.

5.           Echtscheidingen: De Coronacrisis gaat als je de kenners mag geloven ook tot nieuwe echtscheidingen leiden en/of herzieningen van bestaande convenanten. In China –dat in de Coronacrisis verder is dan wij- wordt gemeld dat het aantal echtscheidingsaanvragen aanzienlijk is toegenomen sinds de lockdown voorschriften daar milder werden.

6.           IT recht/ privacy/cybersecurity: Het verplicht thuiswerken is wellicht een goudmijn voor menig IT-provider, maar kan ook leiden tot privacy inbreuken en cybersecurity issues.

7.           Contractenrecht: nakoming van contractuele verplichtingen zal soms lastig zijn in deze tijden en ook een bron van toekomstige disputen kunnen zijn.

8.          Verzekeringsrecht: te denken valt bijvoorbeeld aan dekkingsgeschillen bij evenementen die afgelast en verzekerd zijn.

Kortom, naar mijn mening moet de advocatuur niet wanhopen in deze lastige tijden maar juist nu al voorsorteren op de vraagstukken die straks ongetwijfeld gaan spelen

Zoals gezegd, ik sta graag open voor aanvulling of commentaar op de opsomming hierboven.