Zonder uitzondering horen wij in onze veelvuldige gesprekken met talentvolle advocaten dat het proces om partner te worden bij een advocatenkantoor frustrerend is. Ook van degenen die het geworden zijn. Dat heeft te maken met het gebrek aan “control” dat een potentiele partner ervaart in het proces, maar ook door de mystiek en de subjectiviteit waarmee de procedure bij de meeste kantoren is omgeven. Men ervaart het als een black box.

Wikipedia zegt dat de Blackboxtheorie als volgt luidt: “een theorie waarbij het causaal mechanisme niet gepreciseerd wordt: wat ervoor zorgt dat wat A veroorzaakt, voor B onduidelijk is”.

Deze theorie beschrijft de beleving die de potentiele partner kandidaat ervaart in het proces om al dan niet benoemd te worden voortreffelijk.

Diverse redenen waarom je niet benoemd wordt

Natuurlijk hebben veel kantoren het proces beschreven en een profiel opgesteld waaraan een nieuwe partner moet voldoen. Maar hoe vaak horen wij niet dat (financiële) criteria zijn bijgesteld of onbekend zijn, dat er lang een worst is voorgehouden, dat het niet duidelijk is of er ruimte is voor een nieuwe partner (hoe goed ken je je eigen kantoor?), dat er wat rekeningen worden vereffend tussen verschillende secties/partners (jij hebt mijn kandidaat niet gesteund, dus ik ook niet die van jou), dat er zwaardere eisen worden gesteld aan nieuwe toetreders dan aan de zittende partners, dat men zichtbaarder binnen kantoor moet worden(hoewel je er al 10 jaar bikkelhard en met succes werkt en geen borrel of uitje hebt overgeslagen), dat Londen geen extra winstpunten aan Nederland wil toekennen, dat een kandidaat totaal onverwacht in de laatste vergadering is gesneuveld, dat voor de vorm een businessplan moet worden opgesteld, en zo zou ik nog wel even door kunnen gaan.

Procedure om partner te worden dient beter te worden aangestuurd

Ik heb niet de illusie dat een benoemingen proces bij een advocatenkantoor volledig geobjectiveerd kan worden. Ik heb wel de overtuiging dat bijna ieder kantoor het proces beter zou kunnen managen. Meer transparante normen en betere begeleiding van kandidaten (inclusief tijdige duidelijkheid of er ruimte is voor een additionele partner) zijn hierbij van groot belang. De stemming in de partnership in een vroegtijdiger stadium peilen moet ook mogelijk zijn om te voorkomen dat iemand pas in de laatste vergadering wordt afgeschoten.

Kortom, dames en heren partners, gun de volgende generatie een wat prettiger proces dan uzelf hebt doorlopen en geeft de black box tenminste wat tinten grijs.