Advocatie|Magazine heeft recentelijk weer haar overzicht gepubliceerd van salarissen van eerstejaars stagiaires en vierde- en zevendejaars advocaten: http://bit.ly/2ot1gR3 . Interessant materiaal voor de intensieve volger van de juridische arbeidsmarkt die ik ben. Ondanks dat het onderzoek niet compleet is (niet alle top-50 kantoren doen mee) vallen er toch opmerkelijke trends te ontdekken. Tijd voor wat bespiegelingen van uw correspondent uit de juridische arbeidsmarkt.

Boeiend beeld, nog niet volledig

  • Helaas doen niet alle kantoren uit de top 50 mee aan dit onderzoek. Je kunt je afvragen waarom? Een volledige benchmark is het overzicht dus niet. Een oproep van mijn kant aan de top 50 kantoren die niet mee doen. Doe niet zo kinderachtig, in tijden van transparantie hoor je als top 50 kantoor een grote broek aan te trekken en doe je mee aan een dergelijk onderzoek.
  • Aan de redactie van het Advocatie|Magazine zou ik ook een oproep willen doen. Mij is bekend dat het beloningspakket bij de top 50 kantoren doorgaans uit diverse componenten bestaat. Te denken valt aan een flexibel budget, bonusregeling, lease auto, vakantiegeld, 13e maand en niet geheel onbelangrijk een pensioenregeling (al dan niet premievrij). Wil je de beloningen in de advocatuur echt serieus vergelijken vraag dan die informatie ook op. Ieder van de genoemde componenten kan een serieuze impact hebben op de totale waarde van een beloningspakket. Enkel het bruto maandsalaris zegt niet alles.
  • Wil je echt een volledig beeld van de beloningen in de top 50 van de advocatuur hebben dan zou je de winstaandelen van de partners (PEP: profit per equity partner) ook in beeld dienen te brengen. In Engeland en Amerika worden deze overzichten ook jaarlijks gepubliceerd (en dus vrijgegeven door de kantoren). Zie bijvoorbeeld: http://bit.ly/2oAQYuR en http://bit.ly/2oQ937E . Wellicht in het land van Calvijn nog een brug te ver, maar het zou om meerdere redenen interessant zijn. Bijvoorbeeld om te bezien of de meest verdienende partners ook hun medewerkers het beste belonen.

Eerstejaars: stabiele indruk

  • In vergelijking met 2016 lijken er voor beginnende advocaten veelal geen grote veranderingen te hebben plaatsgevonden. In de meeste gevallen lijken de salarissen alleen aangepast te zijn met een inflatie component of slechts met enkele tientjes;
  • Opvallend is dat een beginnende stagiaire bij Linklaters, het best betalende kantoor in het overzicht, bijna tweemaal zoveel verdient als bij Damsté of JPR, onderaan in de ranglijst. Sterker nog, zelfs een vierdejaars medewerker bij Damsté verdient nog € 500 minder dan de starter bij Linklaters;
  • Wat mij ook opvalt is dat JPR het startsalaris in vergelijking met 2016, bijna € 400 heeft verlaagd en nu op de euro exact op het zelfde niveau betaalt als Damsté;
  • Niet verrassend is dat de top Zuidas kantoren het beste betalen aan verse stagiaires en de regionale en middelgrote kantoren wat lager staan in de ranglijst.

Vierdejaars en zevendejaars: de verschillen worden groter

  • Linklaters, de Brauw en Hogan Lovells zijn koplopers en de rest van het veld blijft behoorlijk achter, ook de aan het overzicht deelnemende Zuidas kantoren. Het is -zoals gezegd- jammer dat een aantal grote Zuidas kantoren niet heeft deelgenomen, zodat voor het publiek niet duidelijk is hoe alle Zuidas kantoren zich qua salarissen met elkaar verhouden;
  • Linklaters heeft het zevendejaars salaris behoorlijk opgetrokken met maar liefst € 600 naar € 8566. Het zevendejaars salaris bij De Brauw steeg met € 250 naar € 7922; opmerkelijk is dat het zevendejaars salaris bij Boekel (nu Dentons Boekel) juist € 300 gedaald is in vergelijking met 2016 naar € 6802;
  • In onze praktijk merken wij bij ZumpolleVanderStoel dat medewerkers van de best betalende kantoren bij een overstap binnen de advocatuur of naar een bedrijfsjuridische positie vaak last hebben van de “golden handcuffs” die de hoge salarissen veroorzaken. Het vergt van de nieuwe werkgever veel creativiteit om zo iemand in te passen en regelmatig moet een salarisverlaging voor lief worden genomen. Daarbij spelen dan vaak wel argumenten als een betere werk/privé balans of betere doorgroei perspectieven een rol.

Tenslotte:

Mooi dat dit salarisoverzicht wordt geproduceerd. Transparantie over salarishuizen is goed. Dat voorkomt indianenverhalen en hoort bij de huidige tijdsgeest. Het overzicht mag wel wat worden verrijkt om te voorkomen dat appels met peren worden vergeleken. Te hopen valt dat alle top 50 kantoren in de toekomst gaan deelnemen. Verder kijk ik al uit naar de ranglijst 2018. Ik vraag mij met name af of de krappe juridische arbeidsmarkt gaat leiden tot (nog) hogere beloningen in de advocatuur.