Bij ZumpolleVanderStoel klankborden wij dagelijks met getalenteerde advocaten over hun loopbaan. Het valt ons al jaren op dat er een aanmerkelijk aantal advocaten vanaf circa 6 jaren ervaring ambieert de advocatuur te verruilen voor een bedrijfsjuridische positie. Wij zijn vorig jaar gaan turven wat de meest genoemde beweegredenen voor deze beoogde switch zijn.

De top 10

Hieronder de top 10 motieven die wij hebben gehoord:

1.      Ik wil (meer) samenwerken met de business of deel uitmaken van project teams;

2.      Eerdere betrokkenheid bij de besluitvorming zodat ik meer mijn stempel kan drukken op het proces en niet slechts pas in een laat stadium betrokken word;

3.      In een bedrijfsjuridische functie verwacht ik een betere werk/privé balans en hoop ik mijn kinderen vaker te zien;

4.      Ik wil van de urendruk af;

5.      Meer betrokkenheid bij één merk of product;

6.      In een legal counsel positie heb ik minder commerciële druk dan in de advocatuur;

7.      Ik verwacht meer praktisch bezig te kunnen zijn als jurist in het bedrijfsleven en wat minder puur juridisch;

8.      De ambitie om partner te worden heb ik niet, of het vooruitzicht daarop is niet rooskleurig;

9.      Ik wil op termijn doorgroeien naar een (niet juridische) management positie;

10.  Voor een Wakkie-achtige functie als bij Ahold indertijd, mag je mij altijd benaderen (dit horen wij van diverse partners van grote kantoren).

Bedrijfsjurist een ander beroep

Op ieder van deze argumenten kan je natuurlijk afdingen, maar dit is wel wat in gesprekken met ons regelmatig naar boven komt. Dit is kennelijk wat er leeft. Wij geven vaak aan dat de juridische functie bij ieder bedrijf verschillend ingericht is en er dus per bedrijf moet worden beoordeeld of de positie van bedrijfsjurist ook werkelijk een optie is voor een vervolgstap van de carrière. Verder houden wij onze gesprekspartners voor dat het vak van de bedrijfsjurist aanmerkelijk verschilt en dat niet iedere advocaat daar automatisch geschikt voor is. En dat het ”advocatuurlijke” vak ook heel mooi is en ook veel voordelen kent (over dit laatste een andere keer meer), al is het maar om een volledig beeld te schetsen.

Ben je er ook aan toe om eens binnen een objectieve en vertrouwde sfeer over je juridische carrière en eventuele vervolgstappen te praten? Je bent bij ons van harte welkom!