De Corona crisis heeft grote impact op bedrijven en hun bedrijfsvoering. Zij worden geconfronteerd met dilemma’s die hun weerga niet kennen. We kunnen het allemaal volgen in de media.

Bij ZumpolleVanderStoel merken wij in deze heftige tijden dat bedrijven maar ook advocatenkantoren dringend behoefte hebben aan tijdelijke of kortstondige flexibele juridische ondersteuning op een specifiek aantal rechtsgebieden. Te denken valt aan Arbeidsrecht (onder meer NOW, reorganisaties, advisering over opnemen vakantiedagen, medezeggenschap), Insolventierecht/Financieringen (onder meer dreigend faillissement/surseance, bestuurdersaansprakelijkheid, niet meer kunnen voldoen aan afspraken met banken), Huurrecht (niet meer aan huur kunnen voldoen door liquiditeits problemen), Contractenrecht (nakoming, overmacht), IT recht & Privacy (in een korte tijd is praktisch geheel Nederland digitaal gaan werken), Corporate Governance en Staatssteun.

Om onze klanten in het bedrijfsleven en de advocatuur in deze crisis optimaal te kunnen blijven bedienen hebben wij de ZUMPOLLEVANDERSTOEL JURIDISCHE CORONA FLEXPOOL in het leven geroepen. Een pool van juridische specialisten die in deze crisis op korte termijn kan inspringen wanneer dat nodig is. Op afroep, voor kortstondige advisering, projectmatig en/of op welke wijze dan ook.

Omdat wij merken dat de vraag naar deze specialisten explosief stijgt breiden wij de ZUMPOLLEVANDERSTOEL JURIDISCHE CORONA FLEXPOOL graag uit met goed gekwalificeerde interim juristen op bovengenoemde rechtsgebieden.

Uiteraard kunnen potentiele opdrachtgevers uit het bedrijfsleven en de advocatuur zich ook bij ons melden met hun behoefte aan flexibele ondersteuning in deze barre tijden.

Wij staan 24/7 klaar om te ondersteunen waar nodig.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met:

  • Scipio van der Stoel: (scipio@zumpollevanderstoel.nl  of 653319512)
  • Tim Zumpolle: (tim@zumpollevanderstoel.nl of 0622225153)
  • Kitty van der Meij (kitty@zumpollevanderstoel.nl of 0653584670).