Het op eigen kracht aannemen van juristen, of dit nu in-house counsel, advocaten, notarissen of fiscalisten zijn, is voor een organisatie een intensief en tijdrovend proces. En dan is het nog maar de vraag of de procedure daadwerkelijk resulteert in het aannemen van de gezochte legal counsel, advocaat, notaris of fiscalist. Lang niet altijd reageert die gedroomde kandidaat op jouw vacature. Gevolg: veel kostbare tijd verloren en het probleem niet opgelost.

Toch aarzelen sommige organisaties om een gespecialiseerd juridisch executive search bureau in te schakelen. Waarom? Het klopt dat vrijwel alle juridische professionals online te vinden zijn en het klopt ook dat een vacature zo is geplaatst. Toch is dit geen garantie voor een snelle en soepele procedure, noch voor het vinden van de juiste kandidaat. Wellicht een goede reden om het inschakelen van een executive search bureau te overwegen?

Vijf redenen die pleiten voor het inschakelen van een gespecialiseerd juridisch executive search bureau: 

Kennis van de markt

Het bemiddelen van ervaren juristen naar een nieuwe werkomgeving, of dit nu de advocatuur, het notariaat of het bedrijfsleven betreft, is hun core business, hun dagelijkse bezigheid. Het bureau kent de markt en weet wat mensen en organisaties in die markt beweegt.

Groot netwerk binnen de juridische wereld

Het bureau heeft een omvangrijk netwerk binnen de juridische wereld. Het kent de kwaliteiten van kandidaten en hun korte en lange termijn ambities (zowel zakelijk als privé). Met deze informatie kan het bureau goed inschatten of een positie al dan niet aansluit en voorkom je mismatches en onnodig lange procedures.

Inzicht in direct en latent geïnteresseerden

De goede bureaus hebben een continue dialoog met de juristen binnen hun netwerk, ook als het niet om een concrete vacature gaat. Het bureau weet wat er speelt, weet wie actief in de markt is en, misschien nog belangrijker, weet wie ‘latent’ in de markt is: de groep (vaak zeer gewilde) juristen die je niet bereikt door het plaatsen van een vacature, maar die een mooie propositie wellicht wel in overweging zal nemen als het past binnen de ambities.

Trusted counselor, objectief advies

Juristen hechten over het algemeen aan zekerheid en zullen niet zomaar van baan veranderen, zelfs niet als het op veel vlakken een logische stap in zijn of haar carrière lijkt. Een bureau kan als objectieve partij en met gedegen kennis van het gehele juridische speelveld inschatten of een bepaalde overstap op een zeker moment de juiste is in iemands carrière en kan de jurist in kwestie daarover adviseren. Juristen, die over het algemeen slechts een deel van het juridische speelveld kennen, hechten veel waarde aan een dergelijk objectief advies en zullen op basis daarvan in sommige gevallen wél die overstap overwegen.

Voortvarend proces

Het bureau begeleidt de procedure van begin tot eind, onderhoudt gedurende dat proces met zowel de opdrachtgever als de kandidaat nauw contact en bewaakt de voortgang. Het bureau managet over en weer de verwachtingen en adviseert desgewenst, ook op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Zo voorkom je mogelijke misverstanden en onnodig lange procedures.

Kortom

Het inschakelen van een kwalitatief hoogstaand juridisch executive search bureau zal in veel gevallen leiden tot een professioneler, sneller en efficiënter proces. Van begin tot eind zal het bureau, uiteraard steeds in nauw overleg met alle betrokkenen, de search begeleiden; van het finetunen van de vacature tot de uiteindelijke keuze voor één van de kandidaten. Dit bespaart tijd, zorgt voor een professionele uitstraling richting de markt en vergroot de kans om die succesvolle jurist aan boord te krijgen.