De juridische wereld verandert. Verander jij snel genoeg mee?

De juridische wereld verandert in hoog tempo. De analyses van experts als Susskind vliegen ons om de oren. Advocaten worden geconfronteerd met wijzigende verwachtingspatronen en loyaliteit van cliënten, verhevigde en meer diverse concurrentie en steeds ingrijpender technologische toepassingen. Voor in-house juristen ligt de lat steeds hoger, hun (interne) klanten eisen snelheid en kwaliteit van een lean and mean legal team. En dit alles in een wereld die steeds kritischer kijkt naar risk management, ethics en compliance. Dat is spannend en leuk, maar het vraagt ook om voortdurende  aanpassing en ontwikkeling van de professionals in deze wereld. Het biedt ongekende kansen, maar kan ook leiden tot frustraties en gevoelens van onmacht. Veelvuldig doen juristen daarom een beroep op externe expertise en begeleiding. Steeds vaker wordt de hulp van coaches ingeroepen. 

“Waarom heb je die of die coach gekozen?”

Kies je coach

Als headhunter gespecialiseerd in juristen en fiscalisten zit ik dagelijks met advocaten en legal counsels aan tafel. Natuurlijk gaat het dan over die mooie volgende loopbaanstap, en dus over ontwikkelmogelijkheden en de “obstakels” waarmee men geconfronteerd wordt. Regelmatig komt ook coaching ter sprake. Op de vraag “waarom heb je die of die coach gekozen?” komt meestal het antwoord: ”ik kreeg hem of haar aanbevolen en ik had er een goede “klik” mee”.

“Doe je eigen due diligence”

Life changing moment

Gevaar hierbij is dat de coach uit het bekende kringetje komt en/of de “klik” leidt tot een wel erg veilige setting. Ik adviseer daarom om wat verder te gaan bij je keuze van een coach: doe je eigen “due diligence”en overtuig jezelf ervan dat deze persoon jouw ontwikkeling ECHT in beweging kan zetten.  Dit kunnen “life changing” momenten zijn, grijp die mogelijkheid!

 Hierbij zes tips:

  1. Overtuig jezelf ervan dat deze coach echt begrijpt hoe het in jouw wereld werkt en tegelijkertijd openstaat voor vernieuwende, verfrissende ideeën.
  2. Vraag naar concrete ervaring en voorbeelden. Neem de moeite om een eerdere coachee te bellen.
  3. Laat je vertellen welke vaardigheden/“technieken”/ focus deze coach brengt: hoe verschilt deze van andere coaches?
  4. Maak duidelijke afspraken over vertrouwelijkheid en wees overtuigd van onafhankelijkheid, ook als je werkgever de coach betaalt.
  5. En ja, belangrijk, voel een “klik” (die overigens niet mag leiden tot te veel “veiligheid”): wees ervan overtuigd dat je je comfortabel genoeg zult voelen om je kwetsbaar op te kunnen stellen maar weet ook zeker dat je uitgedaagd zult worden.
  6. Vraag hoe de coach denkt dat voor elkaar te krijgen en vraag naar een plan van aanpak. Creëer duidelijkheid over proces en resultaten.

Ten slotte: heb je uitgesproken positieve ervaringen met coaching in de juridische wereld? Laat het me weten per telefoon 06-22225153 of e-mail tim@zumpollevanderstoel.nl , dan zal ik het (uiteraard volstrekt anoniem) verwerken in een toekomstige blog en kunnen anderen er hun voordeel mee doen. Succes!