Onderzoek van ZumpolleVanderStoel (*) naar 75 beursfondsen laat zien dat de topjurist binnen het bedrijf zelden zitting heeft in de Raad van Bestuur. Hier lijkt wel verandering in te komen. Gaat de gender diversity hierdoor een belangrijke impuls krijgen?  

Slechts 2 van de 75 Euronext Amsterdam index fondsen hebben de General Counsel opgenomen in de Raad van Bestuur (“RvB”).

Van de 75 AEX, Midcap en Smallcap RvB’s zijn er 13 (17%) die een bestuurder met een juridische opleiding in hun midden hebben. Interessant detail: in bijna de helft van die RvB’s vervult die jurist de rol van Voorzitter (ASR, NN Group, Randstad, IMCD, PostNL en Vastned).

Juristen die op enig moment in hun carrière daadwerkelijk in een juridische capaciteit (legal counsel of advocaat) gewerkt hebben vinden we in 8 RvB’s (11%). En in slechts 2 RvB’s (minder dan 3%) is de jurist specifiek als General Counsel/Chief Legal Officer in het Bestuur benoemd (SBM en Philips).

(*) Per begin maart 2018. Onderzoek beperkte zich tot uitvoerend bestuurders (executive directors). Niet uitvoerend bestuurders (non-executive) in one-tier boards en de Raad van Commissarissen werden buiten beschouwing gelaten.

Topjurist(e) in C-suite is een verrijking!

Juristen “nieuwe stempel” brengen kennis, vaardigheden en karaktereigenschappen die in de snel veranderende corporate wereld van groot belang zijn. Vraagstukken op het gebied van (vijandige) overnames, governance, risicomanagement, reputatie management, privacy en cybersecurity, ethics, compliance en aansprakelijkheid nemen een steeds prominentere plaats in op de agenda van het Bestuur. De General Counsel met overzicht over het gehele bedrijf, met een analytische en onafhankelijke geest, en met het vermogen om consensus te bouwen kan (en zal) in de besluitvorming veel  toevoegen.

Harvard Law School’s senior research fellow Dr Paola Cecchi-Dimeglio werkt aan het onderzoek “The Impact of General Counsel on Corporate Boards”

http://legalexecutiveinstitute.com/forum-magazine-gcs-corporate-RvBs/

Voorlopige resultaten laten zien dat de General Counsel vertegenwoordiging in de Boards in de VS groeit. En bedrijven met General Counsel in de Board lijken het beter te doen dan die zonder. Het verschil in performance was het grootst in tijden van crisis, maar bleef gehandhaafd ook in betere tijden.

Ook Amsterdamse beursfondsen benoemen bedrijfsjuridische zwaargewichten op steeds hoger niveau. Eind 2017 trad Chief Legal Officer Marnix van Ginneken toe tot de RvB van Philips. En begin 2018 kondigde Air France-KLM de komst aan van Anne-Sophie Le Lay als CLO binnen het Executive Committee (C2 niveau) (http://www.airfranceklm.com/en/news/air-france-klm-adjusts-its-organization.

Interessante “talentpool”om gender diversity een extra impuls te geven!

Met meer CLO benoemingen kan de balans in man-vrouwverhoudingen binnen de RvB’s belangrijk verbeteren. Bijna 40% van de General Counsels van de 75 Euronext index fondsen is vrouw. Zij vormen dus een zeer interessante bron van talent benodigd om het streefcijfer van 30% (Wet bestuur en toezicht) daadwerkelijk te gaan halen. General Counsel on the rise: vrouwen in de lift!  https://fd.nl/ondernemen/1245099/vrouwen-in-de-lift

Over de auteur Tim Zumpolle: headhunter ZumpolleVanderStoel, voor ervaren juristen & fiscalisten. Inmiddels 30+ jaren ervaring in de zakelijke dienstverlening. Zelf directie en management posities bekleed in binnen- en buitenland. Klankbord voor RvC/RvB, senior management en managing partners. Lang track record van succesvolle bemiddelingen voor advocatenkantoren en (internationale) bedrijfsleven. Van Legal Counsel tot General Counsel, van Medewerker tot Partner.