De “lockdown” wordt verlengd. Meeste job interviews vinden deze periode plaats via Zoom, Skype of andere vormen van videocalls. Verschillende trajecten raken echter vertraagd omdat klanten (nog) niet face-to-face willen praten. Voor een gedegen selectieproces is het immers essentieel om op enig moment aan tafel te zitten met de kandidaat! Wie komt er binnen? Hoe kijkt hij/zij me aan? Hoe gaat dat in de “anderhalve meter economie”? Wij als ZumpolleVanderStoel (executive search legal, tax, compliance & privacy) zijn er helemaal klaar voor! Klanten en kandidaten kunnen elkaar op een veilige manier bij ons treffen. Uitgangspunt van ons protocol: veiligheid voorop, uitsluitend de interviewer(s) ontmoeten en te allen tijde minimaal 2mtr afstand. Ons protocol: ontmoeting uitsluitend op afspraak; de deur wordt op afstand (automatisch) opengedaan; wij zorgen ervoor dat je bij binnenkomst niemand tegenkomt; er staat binnen maar één deur open, die van de meetingroom; je ontmoet alleen je gesprekspartner(s); er nemen maximaal drie personen deel aan een gesprek; de stoelen en tafel zijn zorgvuldig schoongemaakt; je zit op minimaal 2mtr van elkaar. Ik kan niet wachten!  coronavirus